JOGI NYILATKOZAT


Kérjünk, hogy csak abban az esetben nyisd meg a www.pénztudorok.hu, www.penztudorok.hu, www.penztudorok.com webcímeken elérhető weboldal (továbbiakban: Pénztudorok) bármelyik lapját, ha tudomásul veszed és elfogadod az alábbi feltételeket:

 

 

Szerzői jogok


  1. A Pénztudorok fenntartja oldalain lévő, elsősorban a Pénztudorokon való megjelenést célzó, valamennyi dokumentum, dokumentáció, logó, kép, piktogram, grafika, szöveg, stb. (továbbiakban: laptartalmak) szerzői és trade mark jogát, ezen jogoknak a vonatkozó hatályos jogszabályok szerinti teljes körű érvényesítése mellett.
  2. A Pénztudorokon található laptartalmak személyes használatot meghaladó mértékű letöltése, felhasználása, alkalmazása kizárólag a Pénztudorok előzetes és erre vonatkozó írásbeli engedélyével lehetséges. Engedélyezett felhasználás esetén is köteles a felhasználó a laptartalmakat érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartani.
  3. Fentiekben rögzített feltételek bármilyen megszegése esetén felhasználó automatikusan elveszíti a honlap használatára vonatkozó jogosultságát, és vállalja a laptartalmak minden formában történő megsemmisítését.
  4. A Pénztudorokon keresztül elérhető linkek esetében az adott oldal fenntartója minősül a szerzői jog jogosultjának.

 

 Felelősség


  1. A Pénztudorok oldalakon megjelenő laptartalmak kizárólag a tájékoztatást szolgálják, és a Pénztudorok fenntartja a jogot arra, hogy külön értesítés nélkül ezeken változtatásokat, javításokat hajtson végre.
  2. A Pénztudorok nem vállal felelősséget a Pénztudorok használata, annak működésképtelensége, nem megfelelő működése, meghibásodása, vírus vagy rendszerhiba miatt bekövetkező negatív eseményekért, és az ebből eredő esetleges károkért, amennyiben azok bizonyíthatóan a Pénztudoroktól független, engedély nélküli vagy illetéktelen felhasználás következményei.

Adatvédelem


  1. Amennyiben felhasználó a Pénztudorokon keresztül személyes adatot szolgáltat vagy bocsát a Pénztudorok rendelkezésére, egyben tudomásul veszi, és önkéntes hozzájárulását is adja ahhoz, hogy azokat a Pénztudorok a vonatkozó törvényi előírásokat betartva és azoknak megfelelve nyilvántartsa, tárolja és kezelje.
  2. Felhasználó írásbeli kérésére a Pénztudorok minden esetben tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatokról, a felhasználásuk jellegéről.
  3. Felhasználó bármikor kérheti megváltozott vagy hibásan nyilvántartott adatainak módosítását, illetve a Pénztudorokról való végleges eltávolítását.
  4. A Pénztudorok a személyes adatok kezelése során a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásait maradéktalanul betartja.